Warsztaty dla rodziców

Prowadzę warsztaty podczas, których dzielę się moją wiedzą na temat rozwoju dziecka i na temat praktycznych aspektów metody Self-Reg – jak pomóc dziecku nie dać się stresowi, jak wspierać dziecko, które nie radzi sobie z silnym napięciem, jak redukować stres u siebie i u dziecka.

Warsztaty prowadzę w aktywnej formie, poprzez różne ćwiczenia staram się zachęcać rodziców do refleksji i aktywności.

Podczas webinaru zostały omówione takie kwestie jak:

  1. Jakie są przyczyny depresji? Jak depresja może objawiać się u dzieci i młodzieży oraz jak można ją maskować?
  2. Kiedy udać się do specjalisty oraz jak może wyglądać taka wizyta?
  3. Jak przygotować i zachęcić siebie i dziecko do takiej wizyty?
  4. Jak rozmawiać z dzieckiem, które mówi, że ma myśli samobójcze?
  5. Co jako rodzic, specjalista możesz zrobić, żeby wspierać zdrowie psychiczne dzieci?

W ramach biletu otrzymasz: 

  • Nagranie 80 minutowego webinaru na temat depresji u dzieci i młodzieży (prywatny link do youtube)
  • Prezentację w formie pdf

Szkolenia dla specjalistów

W mojej ofercie znajdziecie szkolenia w zakresie stosowania metody Self-Reg w pracy specjalisty (szkolenie podstawowe oraz zaawansowane), a także szkolenie dotyczące zaburzeń psychosomatycznych u dzieci i dzieci doświadczających kryzysów.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które są zainteresowane metodą Self-Regulation i chcieliby włączyć ją w swoją zawodową pracę (np. pedagogów, terapeutów, osób pracujących z dziećmi). Ma na celu poszerzenie wiedzy o koncepcje Self-Regulation autorstwa dr Stuarta Shankera w odniesieniu w szczególności do pracy z dziećmi. Self-Regulation to nauka samoregulacji. Chociaż często spotyka się z określeniem metoda, to trudno całkiem zgodzić się z podejściem, że Self-Regulation jest tylko metodą.

Jest czymś znacznie szerszym większym, bliższe będzie nazwanie Self-Regulation koncepcją, bo to sposób patrzenia na dziecko, rodzinę, człowieka z perspektywy doświadczanego stresu, napięcia. Self-Regulation może istotnie pomóc rodzinie w poszukiwaniu źródeł różnych trudności takich jak wybuchy gniewu, agresja albo wycofanie dziecka. To metoda, która może być bardzo przydatna w kontekście pracy w placówce przedszkolnej, żłobku lub szkole, a także w kontekście indywidualnych konsultacji i wsparcia rodziny w różnych problemach. Głównym celem szkolenia jest zapoznanie się z koncepcją

Self-Regulation – w szczególności w kontekście dzieci, odwołując się do dowodów naukowych i istniejących koncepcji teoretycznych. Ponadto bardzo ważnym elementem szkolenia jest zapoznanie z rodzajami stresorów wpływających na funkcjonowanie dziecka, rodziny ale również nauczyciela/terapeuty.

Kolejnymi celami szkolenia jest zapoznanie uczestników z krokami Self-Regulation i możliwymi strategiami działania

 


NAJBLIŻSZY KURS -> Start 9.03.2021

https://www.subscribepage.com/samoregulacja2_dla_specjalistow

Do 25.02 w promocyjnej cenie 259 zł!

 

Szkolenie przeznaczone jest dla specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą, którzy w swojej pracy spotykają się z problemem zaburzeń psychosomatycznych. Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z jednostkami chorobowymi, które najczęściej mają silny związek z funkcjonowaniem psychicznym. W szczególności bóle brzucha, bóle głowy, zaparcia, moczenie się. W trakcie szkolenia przedstawiony zostanie mechanizm zaburzeń psychosomatycznych oraz strategie pomocne w diagnozie. Podczas szkolenia będę dzielić się wieloma praktycznymi przykładami na podstawie, których omówione zostaną przydatne kroki diagnostyczne oraz zalecenia dla rodziców i opiekunów, a także wskazówki jak można ukierunkować pracę terapeutyczną z dzieckiem doświadczającym trudności.

Kryzys dotyka nie tylko dorosłych, ale również dzieci. Wiedza o tym w jaki sposób dzieci mogą przeżywać trudności w obliczu różnych wyzwań jest potrzeba wszystkim specjalistom pracującym z dziećmi. Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z różnymi sytuacjami problematycznymi, która mogą utrudniać funkcjonowanie dziecka, takie jak rozwód rodziców, strata, dłuższe rozstanie z rodzicami, przemoc i mechanizmami, które uruchamiają się w przypadku takich trudności. Uczestnicy dowiedzą się jak wygląda specyfika kryzysu w różnych okresach rozwoju, jakie objawy są charakterystyczne dla danego wieku dziecka. Szkolenie będzie tez dobrą okazją do poszerzenia wiedzy jak wspierać dziecko w takich chwilach, przy użyciu pomocnych i atrakcyjnych metod. Uczestnicy szkolenia poznają także możliwe strategie działania w pracy z rodzicem, wskazówki i zalecenia, które mogą dawać rodzicom w kontekście pracy z dzieckiem doświadczającym trudności.

Konsultacje

Jedna konsultacja trwa około 50 minut. Najczęściej potrzebne jest kilka spotkań (2-3) aby lepiej się poznać, dowiedzieć się wielu potrzebnych informacji, dzięki, którym będę mogła pokazać Wam różne rozwiązania. Konsultacje odbywają się w formie stacjonarnej (Katowice) oraz mogą odbyć się on-line (w szczególności jeśli chodzi o wsparcie rodzica). Na konsultacje można umówić się drogą mailową (@) lub zadzwonić pod numer 693790453 (jeśli nie będę mogła odebrać na pewno oddzwonię).